HAHAHAH, asså


Hey I just met yo, and this is crazy, but I have bear ears, so love me maybe?


Jajaja

Har vart och shoppat med Mamma idag, ni kan får se lite bilder från de senare, men nu ska jag börja göra mig i ordning för att dra ut igen, ahah. Vi få ses senare! 
Men lite musik får man väl bjuda på först :)
 

Minnen.


You get it?


WIHUU

                                                                                                                                [FÖRBRED ER PÅ IRONI]

TOPPEN! VI SKA SAMMLAS KVART ÖVER FREKKING ÅTTA IMORRON TILL IDROTTSDAGEN, VI BÖRJAR VANLIGTVIS TJUGO ÖVER TIO MEN DET ÄR JU SUPERKUL ATT TRÄFFAS TRE TIMMAR FÖRE, SÅ FÅR JAG GÖRA ALLT JAG ÄLSKAR! GÅ UPP SUPERTIDIGT! :D LETA EFTER NON EXISTING FRUKOST! :D OCH SEN SÅKLART GÖRA MIG I ORDNING OCH GÅ FEM I ÅTTA PÅ MORGONEN, ÅH VAD TOPPEN, ÄLSKAR ATT GÅ UPP TIDIGT OCH HÅLLA PÅ ATT SOMMNA PÅ LEKTIONERNA! OCH SEN FÅR JAG JU GÅ HEM OCH PLUGGA! VILKEN TOPPEN DAG!:DAt Stina's place with Bea and Moa


God natt!:)

@############@@@@###########@@@#@@@@##@@#HSrrsirsi;;:,s9i::3Xr:r2;,,;;:ii2X2S;:,,,,:;;r;,,:;;;::::;risr;.,..
##################################@####@G;:ris;r5;,..r2s..2X:,;r. ,, ,i2Si;,.  .,,;,.. .,..  .:s5:.  ..
#####@##@#######@#@###@@@@@@@@@@@@@@#@#5;;i5sisSir.:&Hi ,#&,:i;.:;,;3#GXs:  .:r;r;;:..,::::,:ri9A5,  .,,, 
###@#@############@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hr;riSri5ir: ;Ahi.:MS,:r:,r:.2#AXi:  :SSir::,.,,::::,,:;is:   ...  
#M#@@@#####@@#@##@@@#@@@#@@@@@@@@@@@9:;r22XHXir..r9&X.;B;.:;,;;.;##G2r. .sGG2;;:.,,,::,....,:;:.     ,:
####@##@@##@##@@@@@#@@@@#@@@@@@@@@#5:sr559MXr;.,5h&i.rG;,,:,, .5#AAX; .SHAi;::,....,. ...:;;:.     :5Hr
##@@#######@##@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@2i&35XGAir:,:52hS,;S:,,.. .sABBGr ,SH&s;:,...........,:;:.     ,;iA2, 
#####@@###@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9rHA23H&Si;,;S2Gi.r5,.,  iM@##S,.r32s:,   .. ...,;;::.    .:S3&i,  
#####@###@@@@@@@@@@@@#@@@#@@@@@@#59B92AhhSr:;i2hs.rs.  ;M@@#3:.:5i;....   ..,,:,::,    .,:rSS;  . 
@###@#@@##@###@@@@@@@@@@@@@@@@@@&5&B2GG5Xr,:sh9;,sr  .:9@@BX: .;;,  ;s2s:,:::::,,.    ...:;r;,   . 
@@####@@@#####@@@@@@@@@@@@@@@@@#MS9&AASir:;S95,.;:  ;M@@AG; :siis;;:;sS3A5;r;:,,.   ....,:;;,    .. 
@###@@@##@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#rr9BA3r::i9r..r;  ;#@H5r :2A@@@MA5iSs;;::,...    ....:::,.   ..  
###@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r,rA&X2r:r9s..s; ,sM@2;. &@@@rrAAXSi;  ...    .....::.    .    
##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3;:S:;;SX&s,r9s.,r: ;S#Br. ,;2G##,,@@#HA@B:.,,.   ........         
@#@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#2, :i;;rrBG;;Xr.,s: r5G;  ..  :i2#@@B@M@&,.   .... ...          
@##@#@@#@@@@@@@@@@@@@@@Mr  .,2i;rr2#X;is.:s:.,s22,  .     ;9B; S2   ....  ...          
@#@@@@#@@#@@@@@@@@@@@@S ,;rr;3srr;2@X;r::i:.:sX&;          :,  .,...  ..           
@#@@#@@@@@@@@@@@@@@@B: ,:;rsrr3;;;rS@i;r:;;,r;sGr            ,;:,..  .            
@#@@@@@@@@@@@@@@@AS: ,:;isrrrXr;;;5hr;;:r:;rsA9.           ..,;;,,,.         ...     
@@@@@@@@@@@@@@hr::..,::,rirrsS&rsrr3ir::;r;rsXG;           ..,,,,,:,           ...   
@@@@@@@@@@@@i,::r;,;r;;siirrshArii3srr:;rrrs5XM;          ...,..,,:,                
@#@@@@@@@@3..rsr;.s2::i2irr22&9;S&9:9i::;;ihs&B.. .        .........      .,;5A@@@@&r     
@@@@@@@@@r r2irr;,XA:rXXsi5irA9sM#SX@i,:;;SXSHs . .        ......       :iS:.M@@@@@@G:    
@@@@@@BA: s&irrr:;M@:s&22S;r3@AM#GA#@2:,:;5X2B:..        .,,.,,..        :.:@@@h9@G@@B   
@@@BXi9r.rB3;rs;,;@#rX2rrr3AH###XhM#MhS,:riShA....      .,rsrr:,..          :G@h, 3@@S   
&rsr;AX,;&Mr;rr::i@X2r:rXAMBHA9XXMAGB#M::::;XA.....     ..,;;:;:...            ,. :5G@S   
2rirS#;:;BA;;r;:rB@S:,sAM@#AGX9HHAhB@#@3:,,:rh,....    ...,,. ...                    
&2irGA;:s#h;;r;r2@A,:5@@@MHAHM#MBBM##@@@r.,:;5: ..............,. ..                    .;
#Girh#;:s#Xrs;rS9;.s#@@@#M###MAHMMA#@@@@i,;,;2r ..... ... ....:,;r,                   ;3i
MAi;A@5:S@&rss5r..S@@@@@#MBA&GGHHAM#MM@3r.r::iX......:r. ......,.::.                  SMAr
@@3:X@#:i@#i;Xh..;@@@@##MAAB##M&3hGXH@G;,;;r:r9,.,. ..G2  ...   .                 ,@@X;,
#@@;;@@:r#@S5X@B,;@@@@@@@@@@@@@@@@#@@B:.si.::r5:.,.. i@H,        ..             ;#H; ,,
B@@s,X@irB@Gr&#@3H@@@@#HHBM#M####M&GX, r3,:5:,rs,,,.. rH@@i,..                   r2:.,,:,
H#@X:r2i;hM&2s2M@@@@@359AAAGSr:..:sr ;s,:BHBs:;;,,.. :iBHX;,..                  :5s,:,,::,
AB@@2Hhss9AHH2M@@@@#s5BMAG5i2i552s, .;:,S###@@s:;.,,. ;i;,:r;:,                .rh2;,:rr:;r:
&H@@##@3G2i3#@@@@@@;X@@@@@A5rrir, ,,;:S@@##@@A;;;,.,.. .sr,,:r;r;....            .rS9Xr,:sSr:;s; 
GA@@@##H2X2@@@@@@@G5@@@Hi,. ,:::,,;iM@@M#@@#2:,:;:.   :s:... ,,.....;r. ,.       .:i9AXr::;;:,,;;.. 
9h@@@#:si@@@@@@#@@&M&Xi. .::. .r&@@@@#@@#2:.,:;;;,   ;;. ..   .,rr..r;     .r5Xh2rr:,:,,:,,:,  
9&@@@;.h@@@@###@2;SHHGSr;;:,:ihM@@HX&MM#As, ,:;;:;;.   ,:::,. ...       :SX&H322:.,;;, .::,. ... 
GH@@r.2@@@@HH#@; 2M#AG3XAA9@@@@2,.r9#B29Ai;::::;;;si,    .,,,,.       ,5#@@AXGGr;:,,;:. ...    
AM@r,r@@@@#hM@Sr@@BBBBB#@@@@&;.;3H@@@HXirr;;s9H#@@H:        ,:r2H#@@@@@#@@@2...,,,     ..., 
#@5:;A@@@HGH@#H@@##&GAH@@BGiri#@@#@@#H9h&XX9AM@@@@@@@@@@9,    .;SA@@@@@@@@@@@@@@@2, .;si: ..   :5#@@2
@B;;X@@#HGH@@@@@@#s;S2hBABM@@@@@@M@#MHGh&AM@@@@@@###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&i:..rssX;.;AB@@#H&5isih@@#
@s:9@@#HAM@@@@@MGr:sA@@@@@@@@@@@#@#MMHG&#@@@@BBBBM#M#@@&B@@@@@@@@@@@@@#MM@@@BM##h5S::G#Gi,rSG2s2Ssiir;,.  ,
2;&@@@HH#@@@##BAis@@@@@@@@@@@@@@#@#MBM@@@@@M3hABMM###H3H@@@@@@@#@@@#@@##@@#M&&BBHS.,G#Xs;rhA&29X5r:,.,   
iX@@@BM@@@####H92@@@@#B#@#@@@@@@##@#@@@@#A9SXhhXGHHBM#@@####MB##@@@#@##@@##hhHHMr,,i9siih&h35s;;,,;S5HX.,,, 
X@@@M#@@@##@#HGi&@@##M#@##@@@@@#@@@@@@BH##A#@###@@@##@@@@@###@@@@@@####@##AG##&s,r52iiX##32s;::;rsXMr;r ., 
&@@##@@@#@@#HAss@@###@@@#@@@@@@@@@@@@BH@@####BHBM##@@@@@##@@@@@@##########B#MX:,ir;;3#M9s;;;;;rii;.    . 
@#M@@@@@@#AX2Xi#@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#HM#MH&H#@@@##M##@@@@@##MM#####MB##H9iir5Sr5AHS;,,,;r:,,,::;rr;;:;:, 
@H#@@@HGX55SSG#@#@@@@@@@@@@@@@@@@###@#HABBM##@@@@#####@@@###BBHHBBMMHHM#H9iri5ss9#Gs:,::;;;;i&M##@##BX5sr;;,
@#@@@5:rrrXhA@@#@@###@@@@@@@@@@@#MA9&M##M#@@@######@###BHBMM#MBHh22&M#Mh5r;r;;r9G5;;;;;:;rX#@H5s;,   ,:::
@#@@BAr;2#@@@@@@@##@@@@@@@@@@##MAAGGA#@##@@#########BAAABBAHAAGhAH##HXr;r;;;rs5i;rirrr;r&#Ai;,. ..:rrsi23X;
@@@B3#BX@@@@@@@###@@@@@@@@@@@##M#M##@@@@##M##M#@##BHB#@##HB#AMMB##H3s;;rrr22XsrriiisiiX#Hi;,..:;riX2S255irr:
@@HGAGM@@#@####@@@@@@@@@##@####@@@@@@#########@@#BHMBBAHAAH99G&G22ss555ii3XSiiiX55S2hM#3r:;r;;S9XXSS25s;::. 
@#&&HGM@#@#####@@#@@@@##MM#BHBHB#@@#######@@@@@###MMBBH&9953hhGX2S5S5XX&GXii5X2X59H#A9ir:,;i23&32XX2r;;:,.. 
@Bh&H@#B#########@#@##MBBHAAAGAM@@#@@@@@@@@@@@@####MMMHHAhGH&9h933333&HB93XS539HBB#HS;rs522hX239X2ir;,,:,.:,
#AGA@##########@@@#AABBMBAAAMM#@@@@@#@@@@@@@@########MBBMHAG&99GA&AAAHG3h32XA#MMAhS;i2XGAHHAGhGSirr;;;;:;rr:
HAA@MM###@@@@@@@@#AGABBHHHHM#@@@@@@@@@@@@@#########MHBBHMBH&AA&HHHBHAAGX99A@#H&h5ss5XGAAA&A32iir;:;;ris;r5Sr
B&MHH###@@hH@@M332XAAA&&###@@@@@@@@@@@@@#####BH#MMBBHAAAAA&AA&HMMMAG&G9&B@#M&3Xi59H#MH&92X2srr;rrr;;ssiSs5ir
BBMM@@@@Ai9@@ASrrss2X2hM@@@@@@@#@@@@@@@###MHAAhAAAA&&GhhGAAAHM#MHA&AAAH##AG&AhGBBHBA39iisisr;rrrs55rS252i52s
#@@@@@#s:r@@992r;rrihB#@@@@@@@##@@@@@MA&G9hA&GGA&AGXGGABAHMMB&h&AHHHMBAG&3A&hG9&X5Sir;;;sirrrs52i5XSsS52525r
M#MhGB5;:G@MA@Bi5iSh#@@@@@#####@@@#BG53392S9&A&G&&&A#HAH#M#HXhM#BAA9&&3X93&&2isir;rrr;;;rrsiiiSS225X25522Ss:
AGGXhXrrrA#BH&5S29AM#######MM#@##BG&Gh9hhh3339h9hGAAh9G933X93hhX52X255SSsrrss;rrrr;;;r;;;rrrsiSiS55iiisr;,. 

Never gonna give you up!


Valborg with the Jedcrew!


I'm in love with Judas, Ju-da-as!


I tried to se it from your P.O.V but it's stupid, they look awesome!


www.Pumped-Up-Bananas.tumblr.com♥TRYCK HÄR


1:25!


1:25!!♥ [Warning: only Jedheads will get this] ;D♥


Subliminal messages♥

Har suttit och kollat på Subliminal messages ett tag nu och om du inte vet vad det är så är det typ dålda meddelanden i filmer, böcker, bilder..typ överallt♥
Och då kom den här bilden upp och jag höll på att dö HAHA *Dålig kvällshumor...okej dålig 24/7 humor men jaja*♥


Källa: www.Hofh.myshowroom.se♥


Now I belive people who say that they just had the happiest moment in their life♥Här kommer lite bilder från när vi hängde med John och Edward♥
Jag och Evy kommer också göra en videoblogg som sagt, de kommer bli awesome! Jag måste bara säga att jag filmade vår "resa" till hotellet när vi leta och så så jag ska försöka klippa ihop de, men de e något fel♥
Men nog med snack, här kommer bilderna:)♥

♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x♥x


The happiest moment in my life..so far♥

Igår så träffade jag och Evy inga mindre än...JEDWARD!! :D:D:D♥
De va som en dröm, det va jätte kul! Dom la värkligen ner tid på deras fans!♥
Och jag fick andra kramen av John när han kom ut ur bilen!♥ De kändes som han va värsta tigern för han hoppade på mig och sen kändes de som har försökte bita mig i kinden hahaha♥
De va så AWESOME!! ♥
Vi ska dit idag igen så ni får två bilder nu!♥
Don't judge my face okey!;)♥
Kommentera!!♥


Tidigare inlägg
RSS 2.0